Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Chuť na sex - zdroj hádek

12.05.2009 15:36

 

Jeden z partnerů by se rád miloval a věnoval sexuálnímu životu, druhý partner na to nemá myšlenky, chuť či náladu. Co s tím?

V každém dlouhodobém partnerském vztahu je čas od času normální, že se vyskytne rozdílnost sexuální touhy. To je samozřejmě nevyhnutelné. Co již nevyhnutelné není, je nespokojenost a konflikt, který z této situace může plynout.

V začarovaném kruhu

Při rozdílných sexuálních tužbách často vzniká začarovaný kruh přemlouvání – odmítání – odměřenost. Prvním krokem při zvládání rozdílnosti v sexuálních touhách je uvědomit si tento začarovaný kruh a zkusit jej přerušit.

Pro některé dvojice je v této situaci velmi výhodná párová terapie, která pomůže uvést komunikaci a vzájemný vztah zase do souladu.

Klíčem k překonání rozdílnosti sexuální touhy je empatie, porozumění a kompromis během "sexuálního vyjednávání." Pro sexuální vyjednávání existují dvě podmínky: vzájemná dobrá vůle a uspokojující a potěšující sexuální aktivita.

Co je to sex?

Při terapii by se partneři měli dozvědět o rozdílech v sexuálním fungování žen a mužů i o technikách vedoucích ke zvýšení vzrušení u partnera s menším zájmem o sex.

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že sex nemusí znamenat pouze genito-genitální styk, ale zahrnuje celou řadu velmi příjemných aktivit.

Terapie by měla páru pomoci rozšířit jejich repertoár sexuálního chování a vyvolat v méně zainteresovaném partnerovi zájem o sex.

Je to v genech

Nicméně i přes veškerou intervenci zůstávají i nadále partneři (častěji jsou jimi ženy), u kterých snížená sexuální touha přetrvává. V zásadě je možné říci, že je biologicky podmíněná.

U těchto párů je vhodné připomenout, že i rozhodnutí k sexu bez sexuální touhy může vést k příjemnému prožití intimních chvil s milovaným partnerem.

Je jistě mnoho jiných důvodů než pouhá chuť na sex, proč se s partnerem milovat.

Nicméně partneři se musejí naučit o těchto věcech spolu komunikovat a vyjednávat způsobem jim oběma příjemným.

 

Mluvte, co nejvíc mluvte...

Sexuální vyjednávání musí vést ke vzájemnému rozhodnutí o sexuální aktivitě a způsobu angažování.

Rozdíly v sexuální touze jsou normální, ovšem přestanou být, pokud je jeden z partnerů začne vnímat jako problém.

Nejlepším lékem je otevřená komunikace, mnohdy je vhodné se určité dovednosti naučit za pomoci odborníka (sexuolog, psychiatr, psycholog).

 

 

—————

Zpět