Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Čakry leží na meridiánech

16.02.2010 13:58

Čištění meridiánů

Neprůchodná místa se projevují bolestí. Bolest může být

-vystřelující ostrá
-v intervalech
-tupá stálá

Vystřelující ostrá bolest
vzniká náporem hromadící se energie v místech, která se vlivem různých okolností uzavírají a stávají se neprůchodnými pro energii.

Tupá stálá bolest
vzniká většinou v místech, která mají nedostatek energie.

Pro zprůchodnění uzavírajících se míst můžeme použít uvolňující masáže, ale můžeme též použít následující vizualizační metodu při meditaci.

Provedeme přípravu na meditaci:

- očistíme sebe i svou auru ( vizualizujeme si jasné bílé světlo kolem nás )
- soustředíme se na svůj dech, abychom se zklidnili a přešli na vlny alfa ( dýcháme nejříve do břicha, pak do hrudníku a vydechujeme nejdřív z hrudníku a pak z břicha )
- maximálně se soustředíme na oblast, kterou budeme uvolňovat. Můžeme si na to místo položit ruku, abychom lépe udrželi vědomí v onom místě
- poprosíme o vytvoření příslušné barvy té které čakry do 3.oka - např. při uvolňování vejcovodu poprosíme o oranžové světlo, protože reprodukční orgány patří do oblasti 2. čakry, a té náleží světlo oranžové, při uvolňování žlučovodu žluté světlo, protože patří do oblasti čakry třetí atd.
- kuličku tohoto světla si představíme a v myšlence ji přeneseme do zvoleného místa a prosíme o rozptýlení bloku, který uzavírá tuto oblast. Vědomí s kuličkou světla držíme v onom místě podle toho, jak dlouho jsme zvyklí meditovat, ale mělo by to být aspoň 3 minuty
-poděkujeme za pomoc

—————

Zpět