Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Archetypy v rodinném systému

05.02.2010 12:59

Otec

Přináší do rodiny pevnost, ochranu, bezpečí, jasnost, rozhodnost, mužskou podporu a sílu. Muž se cítí spokojený ve své otcovské roli, pokud je ve spojení s mužskou linií svého rodu, pak se cítí sebejistý a v síle. Těžiště rodiny by se mělo přenést do sféry muže, děti se pak cítí lépe.

Matka

Dává život, teplo, cit, lásku, důvěru, útěchu, naplnění. Je středem rodiny, přesto, že má menší volnost. Má větší důležitost, protože rodí děti, je to její přirozený úkol. Vztah k nim je intimní a silný. Je naplněná v ženské síle a dokáže si užívat ženskou roli, pokud je ve spojení se svou matkou a celou ženskou linií rodu.

Dítě

Přináší radost, je pokračováním života, prospívá, pokud dostává od rodičů lásku a pokud je respektována jeho jedinečnost. Dítě zatěžuje přijímání dluhů, nemocí, závazků od rodičů. Rodiče dětem dali život, a proto je mezi nimi silná loajalita. Je to tak, i když se v rodině odehrály velké problémy. Děti ale nedokáží žít ve velké psychické a citové bolesti, proto se brání, třeba nemocí. První řád lásky říká, že rodiče dávají a děti přijímají.

Rodiče

To nejcennější, co rodiče dávají, je příležitost žít. Rodiči se stáváme tím, že počneme. Rodina rozkvétá láskyplným vztahem rodičů, pak energie proudí od rodičů k dětem a přirozeně je vyživuje. Vzájemný vztah rodičů má v řádu přednost před vztahem k dětem, protože podle rodinného řádu byl první. Úkolem rodičů je podporovat děti a dát jim svobodu. I když se vztah rodičů rozpadne a rozejdou se, stále zůstávají rodiči a děti je neztrácejí. Děti se odlišují od rodičů tím, že rozpoznají hranice svých práv a povinností. I to ukazuje jejich úctu a lásku k rodičům.

Rodiče – dědictví

Dědictví je dar rodičů dětem. Někdy děti dostanou od rodičů něco zhoubného. Například závazek, nenávist nebo dluh, jako by to bylo dobré dědictví. Nevyhnutelné rány osudu však dávají sílu a moudrost těm, kteří jim porozumí a smíří se s nimi. Přirozený řád funguje, pokud rodiče dávají a děti přijímají.

Láska

Rodinný systém je tvořen na základě lásky. Nejzákladnější esenciální kvalita života je láska. Proudí, pokud v rodinném systému je dodržen přirozený řád a členové rodiny se respektují. Pak je systém naplněný láskou a životem. Láska se řídí přírodními zákony, které jsou mnohem hlubší, než společenské konvence a obyčeje. Daří se jí, když rodiče pečují o děti, ne obráceně.

Láska přijímá a chce partnera takového, jaký je. To se dotýká něčeho hlubokého a dovoluje to lásce růst. Láska mezi partnery od obou vyžaduje, aby „dospěli“ a cele se oddali novému vztahu – aby nezůstávali sami dětmi, aby nepřenášeli do nového vztahu svůj vztah s rodičem ( aby se k partnerovi choval jako partner, ne jako rodič či dítě ). Láska je elixírem života, teprve ona dává životu hodnotu. V hloubi své duše milujeme. Lidé jsou milující bytosti.

Bolest

V konstelacích hledáme cestu k našim skutečným, hlubokým a opravdovým pocitům – k bolesti a lásce… V životě pociťujeme bolest, pokud nepřijímáme realitu a nevidíme ji takovou, jaká je ( vysníme si pohádku a vše jí chceme přizpůsobit ). Pokud bolest a lásku nechceme vidět, pak s touto silou ztrácíme kontakt a často se ocitáme mimo proud života, mimo proud vlastní životní síly. Když se neodvážíme udělat to, co opravdu chceme, bolest se jen prohloubí. Tato neschopnost přijímat realitu vyvolává hněv. Hněv je zde proto, aby se člověk vyhnul pocitům bolesti a zodpovědnosti za ni. Bolest zrušíme přijetím reality ( nejdříve se umocní, ale pak odezní ), to nás posiluje a dělá nás to vědomějšími a celistvějšími.

Zemřelí

Zemřelí mají vliv na naše životy. Tento vliv může být podporující nebo negativní. Předkové nás podporují, pokud o nich víme, přijímáme je, respektujeme jejich osudy a ctíme jejich místo v rodině. Opačně mohou škodit. Velký vliv na harmonii rodiny mají také lidé, kteří zemřeli brzy - po porodu, v dětství, do čtyřiceti let. Pokud se o nich nemluví, někdo jiný v rodině může přejmout jejich osud nebo odejít za nimi.

Syn

Syn se může stát mužem a dát svou lásku ženě jen tehdy, když se stane na matce nezávislým. Pokud zůstane ve sféře matky, může se stát dovedným svůdníkem a milencem, ale nestane se mužem, který si váží žen a je schopen žít v trvalém partnerském vztahu. Musí vstoupit do sféry otcova vlivu a spojit se s otcem a dědou. Každý syn se naučí být mužem od svého otce.

Dcera

Pokud dcera zůstane tatínkovou holčičkou, nikdy nedospěje. Bude mít potíže stát se rovnocennou partnerkou a štědrou matkou. Chce-li se dívka stát ženou, musí opustit prvního muže ve svém životě – otce a vrátit se ke své matce. Patří k ženám. Žena může posilovat svoje ženství pouze ve společenství dalších žen.

Život

Život je dar. To nejcennější, co rodiče dávají, je život. Nikdo jiný to nemohl udělat. Láska vyžaduje, aby si příjemce vážil nejen darů života, ale i dárce. To znamená, aby si děti vážily svých rodičů. Tím zůstane zachován rodinný řád. Ten, kdo miluje život, miluje dárce života. Život dětí nepatří rodičům, ti život pouze předali.

Radost

Slouží k vyživování lásky a síly člověka. Člověk může mít radost ze života, pokud je jeho rodinný systém harmonický a podporující. Jakmile si v sobě jednou neseme obraz harmonického systému, jsou pro nás další vztahy jasné a směřujeme k tomu, aby byly radostné. A nemáme tedy důvod zapojovat se do problémových vztahů.

Každý tak má šanci prožívat nepoznanou radost z vlastního života.

Peníze

Vztah k penězům je spojený se silnými energiemi, neboť vychází ze samotného pudu sebezáchovy.

Peníze jsou symbolickým vyjádřením času a energie, kterou člověk vkládá do určité činnosti. Lidský život se dá vyjádřit, jako syntéza času a energie. To je prostor, ve kterém se projevuje naše fyzická existence.

Jestliže vše v našem životě funguje harmonicky, proudí energie zdravě a máme i zdravý přístup k proudu peněz. Tato harmonie souvisí s rodinným systémem, z něhož jsme vzešli a jehož otisk si v sobě neseme. Zdravý rodinný systém je podporující a ze své podstaty energii tvoří a posiluje. Člověk, jež má podporu takovéhoto systému, je sám tvořivý a produktivní. Má sílu a vnitřní podporu zajistit si plný a blahobytný život.

Schopnost vydělávat a užívat si peníze je vnějším projevem naší schopnosti nalézt a používat vlastní vnitřní zdroje.

—————

Zpět