Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


A co na mě moje numerologie?

28.05.2009 10:06

Tato osoba je citlivá, citová a intuitivní. Je poctivá, pragmatická a konzervativní. Nepodléhá novým směrům. Vyhýbá se povrchním vztahům. Velmi důležitou roli hraje milostný vztah. Je podnikavá. Dovede prosadit své plány a nápady. Je oddaná své rodině. Může dosáhnout bohatství. Snaží se o získání informací o životě a hledá smysl života. Cítí se dobře v přírodě a ráda pomáhá druhým. Důležitou roli hraje domov. Je bystrá a chápavá. Rozhoduje se po důkladném promyšlení.

Čemu je třeba se učit, slabiny:

Hluboce prožívá zklamání. Citlivě reaguje na okolní situace. Velmi často podléhá iluzím. Bere vše velmi vážně. Je naivní. Sama sebe trestá. Myslí si, že je k ničemu.( tyto myšlenkové pochody odezněly s pubertou ) Má sklony k sebezničení. Pozor na závislost na drogách a alkoholu. Pozor na nervové zhroucení a úzkost. Pozor na sebevražedné pokusy.( tyhle sebezničující tendence jsem nikdy neměla ) Pozor na pánovitost. Je náladová, zranitelná a uzavřená. Je nerozhodná. Má sklon ke kritizování druhých. ( a tyhle vlastnosti jsem odbourala s poznáním, že lidi je třeba brát takové, jací jsou, protože nikoho nelze měnit či ovládat, když to on sám nechce. Akorát si člověk zbytečně kazí náladu.)

Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým. Potřebuje partnera, který splní její představy. Touží po harmonizaci vztahu. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Pravidelněji se věnovat zdraví. Klade důraz na materiální stránku života ( kdysi, teď už jen trochu, abych zabezpečila chod domácnosti ). Je velmi důležité si ujasnit, co je dobré a co je špatné a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí její sebedůvěru ( ano, a nejen láska něčí, ale i láska k sobě J ). Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivost. ( z toho už jsem taky „vyrostla“ – nikdo tady na Zemi není dokonalý, toleruji vše, co mě neomezuje na svobodě )

 

1 - Slovní vyjadřování citu, inteligence
 Lidé s dvěma jedničkami v numerologické mřížce umějí podstatně snadněji vyjadřovat své pocity. Mají velkou potřebu dělit se o ně, dávat jim průchod, a reagují zklamaně, pokud je někdo zastaví. Bez problémů se svěří jiným a jsou připraveni přizpůsobit se, jsou-li přesvědčováni protiargumenty ( ovšem jen velmi pádnými! ). Tito lidé potřebují neustálé ujišťování od svého partnera či partnerky, že jsou milováni nebo uznáváni. Takoví lidé mají přirozeně problémy v případě, že ten druhý má jen jednu jedničku a nemůže proto této potřebě rozumět ( tak to byl přesně můj případ – protože já jsem uměla vyjádřit své city druhému a u něj jsem se toho dočkala jen sporadicky, tak jsem po tom o to víc toužila. Tyto časy jsou již za mnou, vím, že někdo to řekne jednou a platí to do smrti a někdo to opakuje 10x za den a není to pravda ).

 

2 - Intuice, schopnost vcítit se, cit
Tito lidé mají přirozený dar schopnosti vcítit se do druhých, dar intuice a jemnocitu. Mohou se spolehnout na svůj vnitřní hlas, pokud jde o první dojem. Jsou mírumilovní, chápaví a veselí. Právě proto, že mají pochopení pro druhé, sami velmi oceňují partnerství a nikdy by svého partnera záměrně nezranili. Jsou velmi citliví na stres a potřebují se vždy stáhnout do klidného kouta, aby „natankovali“.

Když chybí 3

Znamená to, že dotyčným osobám chybí přirozený dar k rychlému pochopení věcí. Nedotýká se to inteligence, znamená to pouze, že myšlenkový proces u nich probíhá jinak a že potřebují více klidu ke koncentraci ( to se týká třeba naučení se matiky, pochopení fyziky atd. jo, to je skutečně fuška – ale pak už je to v té hlavně naprosto napořád ). Nebývají také příliš společenští, vystačí si docela dobře sami. Jsou spokojení, když mohou žít pro své koníčky a pro rodinu, nemají zkrátka velkou potřebu být často mezi lidmi.

Když chybí 4

Lidé bez 4 nemusí být vždy nutně nepraktičtí, mnozí si mohou odpovídající schopnosti osvojit, naučit se je, chybí jim pouze přirozené řemeslné nadání. Znamená to také, že takoví lidé mají takzvaně hlavu v oblacích. Pro ně nemusí mít vždycky všechno nějaký praktický smysl. Měli by se cvičit v tom, že ne všechno musí jít přes rozum nebo přes pocity.

Když chybí 5

Kolik lidí má plány, nápady, stanovuje si cíle a potom zjistí, že se jim nějak nedostává dost sil, aby je také uskutečnili. Chybí jim v datu narození 5. Pro tyto lidi je velmi důležité mít nějakou vnitřní pohnutku, která jim pomůže vytrvat u vytčeného cíle a nedovolí jim nechat se odradit těžkostmi. Musí se naučit houževnatosti a vytrvalosti.

6 - Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti
Lidé s jednou 6 v datu narození mají velkou potřebu harmonie, jsou velmi citliví a milují svůj krásný domov. 6 je emotivní číslo, proto tyto osoby reagují vždy nejprve emotivně. Milují pocity, mají ale kvůli své vnitřní nejistotě strach příliš je ukazovat, vždyť by mohli přece být zraněni. Navenek mohou působit značně sebejistě, nedejte se ale oklamat. Překonávají tak často jen svou vlastní chybějící sebedůvěru. Daří se jim dobře, pokud mohou žít v milém a chápavé prostředí. Pro lidi s jednou 6 je harmonické partnerství nanejvýš důležité. Udělají hodně pro to, aby si takové partnerství udrželi, protože si neumí představit, že by žili sami. Ale když už musí, ukážou, že umí být soběstační a že mají i výdrž ( to je pravda – musela jsem ukázat, že to zvládnu, zvládla jsem to a zvládám to pořád. Ale není to ten pravý šálek mého čaje, ještě pořád platí, že ve dvou se mi to lépe táhne – když ten druhý je ten pravý ). Jsou kreativní se značnou duševní, i když často velmi nekonvenční činorodostí.

7 - Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma
 Dotyčné osoby jsou velmi emotivní, možná dokonce „dramatické“. Mluví a pomlouvají rádi všechno a to s velkou vytrvalostí, protože vždy znovu potřebují slyšet potvrzení svých názorů. Zajímají se o spirituální záležitosti a esoterické oblasti. Pokud se chopí nějaké věci, pak s velkým nasazením. Podmíněno jejich vyhraněným smyslem pro spravedlnost bere se hodně žen za práva žen jako takových. Lidé s více 7 v datu narození jsou velmi emocionální, a pokud se zavážou k nějaké věci, pak tělem i duší. Když se nedostaví vytoužené uznání, mohou zahořknout a jen zřídka zapomínají domnělé nebo skutečné urážky. V takovém případě se mohou stát dokonce pomstychtivými, obzvláště když se na dlouhou dobu octnou v nevýhodě. Od svého předsevzetí se pak nedají ničím odradit ( pomstychtivost mě jeden čas držela v myšlenkách – to jsem vymýšlela, co by se dalo.. ale nikdy jsem to neuskutečnila. Mám zakódováno, že by se mi to jako bumerang vrátilo ).
Izolovaná 7 ( chybí 4,5,8 )
Lidé s izolovanou 7 často nenacházejí správný vztah ke svým silným pocitům, a proto neví jak by je měli správně vyjádřit. Působí často nevyrovnaně a nespokojeně. Často si tím vyslouží pro sebe u svého okolí nepochopení a to do jejich jednání také někdy vnáší zlobu a frustraci ( je fakt, že jsou chvíle, kdy se člověku nedostávají ta správná slova na vyjádření pocitů – ale na to já mám verše, tam mi to jde :-) ).

Chybějící 8

S 8 chybí logika. Takovým lidem se nedostává nadání podívat se na věci logicky a také tak postupovat. Stejně jako u 3 vůbec nejde o nedostatek inteligence, pouze to znamená, že myšlenkové pochody jsou jinak uspořádány. Dotyčné osoby se rychle vřítí do nějaké situace, aniž by o tom více přemýšlely, „vždyť přece mohou kdykoliv své mínění zase změnit“. Tito lidé by se měli naučit dobře si jednání rozmyslet předtím, ještě než přistoupí k činu. ( co se tohoto týče – asi mám někde skrytou osmičku, protože já se do ničeho po hlavě bez rozmýšlení nevrhám )

9 - Analytické schopnosti, duchovno
My všichni narození v letech 1900-1999 máme v numerologické mřížce 9 a tím i určité analytické schopnosti. Zvykli jsme si na to tak, že ji už vůbec neumíme ocenit a rozpoznat jako něco mimořádného. Ale 9 je také číslo hledání pravdy – takový člověk potřebuje přijít věcem na kloub, najít řešení. Protože jsme vybavení určitým stupněm této schopnosti, měli bychom se pokusit využít své vlohy k lepšímu vzájemnému porozumění. Číslo 9 také znamená vědomí odpovědnosti vůči sobě samému i lidem v našem okolí.

—————

Zpět