Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Louise L. Hay ... "S láskou naslouchám poselstvím svého těla"

Věřím, že všechny takzvané nemoci se v těle vytváříme sami. Tělo, stejně jako všechno ostatní, zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Neustále k nám promlouvá, musíme si však udělat čas a naslouchat mu. každá buňka v těle reaguje na každou myšlenku, která nám proběhne hlavou, a na kařdé slovo, které vyslovíme. Zaběhnuté způsoby myšlení a mluvy vytvářejí tělesné návyky, kržení těla, harmonii nebo nemoc. Člověka s neustále zachmuženou tváří nezformovaly harmonické, láskyplné myšlenky.

Do této části kniky jsem zahrnula seznam pravděpodobvných mentálních návyků, které jsou původcem fyzických nemocí, a nové mentální návyky - tvrzení vhodná k léčgbě. ( kniha: Uzdrav si tělo ) Mimoto se budu podrobněji zabývat několika nejběžnějšími onemocněními, abych vám přiblížila, jak si vlastně tyto problémy způsobujeme. Zkušenosti terapeutů, kteří při léčbě vycházejí z mých poznatků, ukázaly, že tyto mentální příčiny v 90 až 95% případů odpovídají.

HLAVA

potíže v oblasti hlavy většinou signalizují nějaký zásadní problém. Bolestmi hlavy trpí lidé, kteří sami sobě ubližují. Odpusťte si a bolest hlavy se rozplyne v nicotu, ze které přišla. Migrény si způsobujílidé, kteří chtějí být za každou cenu dokonalí a vyvíjejí na sebe silný tlak. Příčinou je i silný, nahromaděný a potlačovaný hněv.

VLASY

Když jsme nervózní a máme strach, často se spoutáváme "ocelovými obručemi", které vedou od ramenních svalů na temeno hlavy, někdy sahají až k očím. Při nadměrném napětí v pokožce hlavy se vlasový váček může stáhnout tak pevně, že vlas nemůže dýchat, odumírá a vypadává. Pokud napětrí trvá, důže se neuvolní, váček zůstává stežen a znemožní nový růst vlasů. Výsledkem je holohlavost. Prospělo by nám více uvolňovat tělo, mnozí by měli uvolňovat právě pokožku na hlavě. Řekněte si, že uvolňujete kůži na hlavě a uvědomte si, zda cítíte nějaký rozdíl. Doporučuji takto relaxovat častěji.

DUTINY

Potíže s dutinami znamenají, že nás urazil někdo blízký. Zapomínáme, že si situace vytváříme sami a pak se vysilujeme tím, že z vlastní frustrace obviňujeme druhé. Svou mysl ovládáme jen my.

UŠI

představují schopnost slyšet. Ušní potíže většinou napovídají, že odmítáme něco slyšet. Boles uší symbolizuje zlost nad tím, co slyšíme. Bolesti uší jsou běžné u dětí: mnohokrát musejí vyslechnout věci, které slyšet nechtějí. Jejich bezmoc se projeví bolestmi uší.

OČI

Potíže s očima často naznačují nechuť něco vidět, ať už se to týká nás samých nebo něčeho v našem minulém, přítomném či budoucím životě. Mnohým lidem se překvapivě snadno vrátil ostrý zrak, když se odhodlali k návratu do minulosti a zbavili se toho, nač se odmítli dívat.

KRK

představuje tvůrčí činnosti. Jsou-li potlačeny, nastávají krční potíže - většinou u lidí, kteří celý život žijí jen pro druhé a nikdy se nadostanou k tomu, co sami chtějí. V energetickém centru v krku - páté čakře - se odehrávají veškeré změny. Odmítáme-li je nebo je právě prožíváme či se o ně snažíme, kdrk je vždy velmi citlivý.

.. představuje i schopnost vyslovit se, požádat, oč chceme. Krční potíže obvykle naznačují, že nejsme schopni stát za svými požadavky. Bolení v krku znamená hněv. Přídá-li se nachlazení, je v tom i mentální zmatek.

ŠÍJE

Potíže s krční páteří obvykle znamenají, že tvrdošíjně trváme na svém pojetí situace.

PAŽE

Horní část paží souvisí s našimi možnostmi, předloktí se schopností je realizovat. V kloubech ukládáme staré city a lokty představují pružnost ve změně směru. Jste pružní, když máte změnit směr svého života, nebo vás steré pocity drží na místě?

RUCE

Ruce mohou být jemné nebo tvrdé, s klouby oteklými od přílišného přemýšlení či zdeformované z kritičnosti. Když jeden z partnerů pevně udržuje vztah, většinou jen přivede druhého k zoufalství, pevně sevřené ruce nemohou přijmout nic nového. Volné protřesení rukou v zápěstí přináší pocit uvolnění.

PRSTY

Každý prst má svůj význam. Potíže s prsty naznačují, kde je třeba se uvolnit. 
Palec je mentální, představuje obavy.
Ukazováček souvisí s egem a strachem.
Prostředníček se sexem a hněvem. Pokud se zlobíte, chytněte se za prostředník a pozorujte, jak váš hněv ustupuje.
Prsteník má souvislost se svazky a zármutkem. 
Malíček souvisí s rodinou a předstíráním.

PÁTEŘ

je opěrný systém. Problémy v oblasti zad signalizují, že necítíme pevnou oporu. Ve skutečnosti nás bezvýhradně podporuje Vesmír, život sám. 
Problémy s hrudní páteří souvisejí s pocitem nedostatku citové opory. 
Potíže v oblasti bederní páteře signalizují vinu. Bojíte se ohlédnout, co je za vámi, nebo to dojonce skrýváte za zády? 
Jste na mizině, máte finanční problémy nebo se svou finanční situací příliš zabýváte? Pak vás možná bolí v kříži.

DECH

Naprosto samozřejmě předpokládáme, že po výdechu bude následovat další nádech. Bez nadechnutí bychom nepřežili ani tři minuty. Síla, která nás stvořila, nám dala dost dechu na celý život. Nemáme snad právo věřit, že vše ostatní, co potřebujeme, dostaneme také?

PLÍCE

Plicní potíže obvykle poukazují na strach přijmout realitu nebo na ci, že nemáme právo žít naplno. Je nutné naučit se plný dech - zapojit při dýchání břicho, plíce i klíční kosti. Rozdma plic a silné kouření znamenají popírání života. Výčitkami se nikdo kouřit neodnaučí. Nejprve musíme změnit své přesvědčení - skutečně je to škodlivé pro naše tělo !!

PRSA

Potíže s nimi obvykle poukazují na přehnanou péči, ať už o osobu, místo, věc či zážitek. Součástí mateřské péče je nechat dítě vyrůst. Musíme vědět, kdy povolit otěže a už se o dítě nestarat. Člověk zahrnovaný přílišnou péčí pak není připraven zvládnout vlastní životní zkušenosti. Rakovina prsu je důsledkem hlubokého odporu k životu ( nepodařil se nám, nejraději bychom z něho odešli ) Zbavte se těchto myšlenek a strachu a uvědomte si, že Vesmírná Inteligence sídlí v každém z nás.

SRDCE

představuje lásku. Krev znamená radost. Srdce s láskou rozvádí radost do celého těla. Když si odpíráme radost a lásku, srdce usychá a vychládá. Krev nakonec "zleniví" a my se pomalu blížíme k anémii, angině pektoris a infarktu. Jen se stresujeme a zapomínáme prožívat a všímat si krásy života.

ŽALUDEK

Koho nebo co nemůžete strávit? Co vám leží v žaludku? Žaludeční potíže většinou naznačují, že nevíme, jak strávit nové zkušenosti. Bojíme se jich. Žaludeční vředy nejsou nic jiného než strach z toho, že neobstojíme v nějaké roli ... ( rodičů nebo nadřízených ) Ze všech sil se snažíme vyjít vstříct druhým bez ohledu na to, jak důležitá je naše práce. Sami sebe si málo vážíme. Máme strach, že na to ostatní přijdou. Odpovědí na to všechno je láska - sebeláska. Lidé, kteří si sami sebe váží a mají se rádi, nikdy žaludečními vředy netrpí.

GENITÁLIE, MOČOVÝ MĚCHÝŘ, PROSTATA, KONEČNÍK

Potíže s těmito orgány pramení ze zkreslených představ o těle a jeho funkcích, z předsudků a pověr, kterým člověk podvědomě věří, slyšel je odjakživa doma. Každý orgán a jeho specifické funkce jsou dokonalým vyjádřením života. Oči ani játra přece nepokládádme za nečisté, proč si to tedy myslet o genitáliích nebo konečníku? Každá část těla a jeho funkce jsou dokonaléo a přirozené. Bez nich bychom nemohli normálně žít, tak je normálně berme a přistupujme k nim se stejnou láskou jako k jiným orgánům. 
Pohlavní orgány jsou stvořeny k rozmnožování a k tomu, aby nám přinášely rozkoš. Popírat to znamená vytvářet bolest a trest. Sex je normální, krásný a stejně přirozený jako dýchání. Je nutné překonat zastaralé myšlení, které nás brzdí. Naše sexuální problémy pramení z toho, že nemáme rádi sami sebe a přistupujeme k sobě s odporem. Jsem upřímně přesvědčena, že lidé, kteří mají rádi sami sebe a své tělo, nedokáží ani ublížit - sobě ani druhým.
Většinu urologických potíží vyvolávají konfliktní partnerské vztahy. Ženy mívají tyto potíže častěji, protože mají větší sklon tajit svoje utrpení. 
Zánět pochvy většinou pramení z romantického pocitu ublížení ze strany partnera. Potíže s prostatou jsou spojeny s přesvědčením, že stáří oslabuje potenci. U impotence se navíc přidružuje strach a někdy dokonce i nenávist vůči předešlému partnerovi. Frigidita pochází ze strachu nebo z přesvědčení, že není normální radovat se ze svého těla, a také z odporu vůči sobě samému, což může necitlivý partner ještě vystupňovat.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

Rozšířil se zároveň s reklamou ve sdělovacích prostředcích. Neustále nás přesvědčují, že ženské tělo se musí téměř nepřetržitě sprejovat, pudrovat, sprchovat a všelijak očišťovat, aby bylo měřítky naší civilizace přijatelné. Živnou půdou pro PMS je i obrovské množství rafinovaného cukru, který konzumujeme.

POHLAVNÍ NEMOCI

Nositel pohlavní nemoci může mít mnoho partnerů, ale nakazí se jen někteří - ti, jejichž mentální a tělesný imunitní systém je slabý.

OPAR

Tato nemoc se neustále vrací, aby nás "potrestala" za naše přesvědčení, že jsme špatní či nedokonalí. Opar má tendenci se objevit při citovém oslabení a rozrušení, z nervů pozitivních i negativních.

TLUSTÉ STŘEVO

představuje schopnost zbavit se všeho, co naše tělo již nepotřebuje. Pouze naše vlastní obavy nám brání zbavit se něčeho starého. Lidé, kteří trpí zácpou, nemusejí být zrovna lakomí, nevěří však, že budou někdy žít v dostatku. Bojí se vyhodit stsré oblečení, protože by je snad někdy mohli potřebovat. Neodejdou z nudného zaměstnání, nikdy si nedopřejí potěšení, protože musejí šetřit na horší časy. Naučte se věřit, že běh života vám vždy přinese to, co potřebujete.

NOHY

Potíže s nohama často znamenají obavy z posunu vpřed nebo odpor k pohybu vpřed určitým směrem. Nechuť něco udělat často vyvolá potíže s nohama. Křečové žily znamenají, že jsme ustrnuli v zaměstnání nebo na místě, k němuž cítíme odpor. Žíly ztrácejí schopnost rozvádět radost.

KOLENA

Chceme jít kupředu, své zvyky však měnit nechceme. Proto se kolena tak dlouho hojí, působí zde naše ego. Při potížích s koleny si dejte otázku: V čem se odmítáte přizpůsobit? Přestaňte být tvrdohlaví - život je plynulý pohyb.

CHODIDLA

souvisejí s porozuměním - sobě a životu - minulému, současnému i budoucímu.

KŮŽE

představuje individualitu. Jedním z nejrychlejším způsobů, jak se zbavit kožních problémů, je opakovat si v duchu více než stokrát za den: "Jsem se sebou spokojený."

NEHODY

nejsou náhody ! Jako vše ostatní v životě si i tyto situace vytváříme sami. Určité mentální návyky k nám však mohou nehodu přivolat. Někteří lidé jako by nehody přitahovali, jiní projdou životem bez jediného škrábnutí. Nehody jsou výrazem hněvu. Poukazují na prožité frustrace a na pocit bezmoci. Signalizují zároveň vzpouru proti autoritám. Zdá se, že k žádné nehodě nedochází naší vinou. Jako bychom byli jen bezmocnými oběťmi osudu. ( Nutkavé osobnosti = v oddělení "Strachy v našem životě" )

ARTRITIDA

pochází z neustálého návyku kritizovat, v první řadě sebe a pak i druhé. Lidé trpící artritidou jsou často terčem kritiky, protože jejich vlastní zvykem je kritizovat druhé. Mají v sobě "pohádkový obraz dokonalosti" a s tím vše srovnávají. Proč se snažíme dosáhnout dokonalosti a nepřiznáme si, že prostě toužíme po lásce? S utkvělým pocitem méněcennosti se velmi těžko žije.

ASTMATu

se říká také "dusivá láska". Je to pocit, že nemáte právo sami ani dýchat. Astmatické děti bývají přecitlivělé. Často trpí pocitem viny za vše negativní, k čemu v jejich okolí dochází. Na astma často pomáhá léčba v sanatoriu - hlavně tehdy, pikud není nablízku vlastní rodina.

Astmatické děti obvykle ze své nemoci takzvaně vyrostou. Podstatou je však něco jiného - odchod od rodiny a změna prostředí. Určitý zážitek v pozdější době často uvede v chod starý mechanizmus ( člověk si vzpomene na dění v dětství ) a dojde k dalšímu záchvatu.

RAKOVINA

je nemoc způsobená dlouho potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova užírá tělo. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení, je jednodušší obviňovat ze všech problémů ostatní. Lidé s rakovinou bývají také velmi sebekritičtí. Pro mnohé je klíčem k vyléčení sebeláska a spokojenost se sebou samým.

OBEZITA

znamená potřebu ochrany - před ublížením, podceňováním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexualitou a sexuálními vztahy, před strachem ze života atd. Když ohrožení a strachy pominou, přebytečná váha většinou zmizí sama. Nejúčinnější dietou je sebeláska, pocit spokojenosti se sebou samým, důvěra v přirozený běh událostí a pocit bezpečí, protože znáte sílu své vlastní mysli.

BOLEST

Jakoukoli bolest pokládám za příznak viny - vina si vždy hledá trest a trest bolí. Chronické bolesti pocházejí z chronické viny, často skryté tak hluboko, že o ní již dávno nevíme. Odpustit znamená zbavit se viny,l nechat ji být.

OTOKY A ZDUŘENÍ

představují zábrany a stagnaci v citové oblasti. Vytváříme situace, které nás zraňují, a na svých vzpomínkách navíc lpíme. Často otékáme z nahromaděných slz, z pocitu, že jsme se dostali do pasti či slepé uličky, a z obviňování druhých za vlastní omezení.

NÁDORY

znamenají nesprávný růst. ... ze stresu a ublíženosti.