Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


MANIPULACE a obrana proti ní

13.11.2013 13:10

Kdo kým manipuluje

Kdo manipuluje a proč? Cíleně pomíjím manipulaci politiků, vedoucích pracovníků a církevních hodnostářů, kteří svou manipulací chtějí dosáhnout také svého, ale v jiném slova smyslu než se setkáváme v běžných vztazích mezi běžnými lidmi. Tendenci manipulovat někým má člověk, který si není až tak jistý svou pozicí. Kdekoli - ve společnosti, v práci, ve vztahu. Nejistí jsou si lidé s malým sebevědomím. Manipulují lidmi proto, aby dosáhli svého, protože bez tohoto přičinění by se jim jejich záměr nesplnil  Lépe řečeno, bez jejich přičinění by se situace vyvíjely jinak, z jijich pohledu v jejich neprospěch. To by je v jejich vlastních očích ještě více ponížilo, tudíž ještě více zmenšilo jejich již tak malé sebevědomí. a tak se stanou aktivními účastníky procesu, který probíhá, a to tak, že se ujmou směrování konverzace do té polohy, kde jedině mohou uspět - a to znejistěním druhé osoby do té míry, že ona začne uvažovat o tom, zda skutečně něco nepřehlédla, když zvažovala pro a proti...

—————

01.06.2010 12:42

Taktiky manipulátora

JAK ROZPOZNAT OVLIVNITELNOU OSOBU? 1/ přitakává na sugestivní otázky bez velkého přemýšlení. 2/ mění předchozí výpovědi v reakci na negativní zpětnou vazbu 3/ pokud řekne nějaký výrok a vy mu vehementně odporujete, nejistě se stáhne MANIPULÁTOR MÁ VŽDY ODSTUP Pokud někdo vědomě manipuluje, dosahuje svých cílů rafinovaně a záludně, rozhodně má vždy sociální odstup – tzn. nezná hodnoty jako čestnost, upřímnost, přátelství nebo láska. Jedinou cenou je pro něj dosažení svého cíle. MANIPULÁTOR Má tyto cíle: -         informovat -         přesvědčit -         přimět k činu   Má snahu poučovat, být chytřejším.  Snaží se uhodnout váš argument a aniž ho vyslovíte, tak na něj odpovídá ve svůj prospěch.  Používá protiargument. “Pan XY tvrdí to a to, ale…“ „Jistě se mohu mýlit, ale…“ „Máte právo být nespokojeni, ale…“   Používá příklady a...

—————

02.12.2009 15:09

Jak poznat manipulátora?

Pokud chcete vědět, zda máte co činit s manipulátorem, musíte zjistit, jestli odpovídá nejméně deseti charakteristickým znakům. Při nižším počtu znaků se jedná spíš o ojedinělé chování a postoje, které sice neblaze ovlivňují vývoj vašeho vztahu, ale nelze hovořit o „manipulátorovi“. Manipulátor: 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd. 2. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti i otázky. 3. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti štědrosti, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.). Manipulátor dokáže u druhého vyvolat pocit viny za pomyslná pochybení. Používá zdánlivě logická zdůvodnění a morální zásady, jimiž se ohání podle toho, jaký cíl si vytkl. Umí podivuhodně překroutit skutečnost a zcela zmást osobu, s níž hovoří. Má-li tato osoba sklon brát na sebe...

—————

25.11.2009 16:10

Rozhovor s manipulátorem

Na svém profilu mám fotografie, citáty a poznámku, že hledám někoho na dopisování. Ahoj. Nechcete jit na prochazku,jsem take Ostrovak a bydlim u 5.Treba jsme sousedi v dome?!?!?Krasny podvecer preje Danča denis je prezdivka ( Rozbor: vidí jen to, co chce – fotografie. Patrně se mu líbím, tak absolutně ignoruje, že si chci jen dopisovat a jde si za svým – je to výrazná vlastnost manipulátorů, že neberou v potaz to, co chce ten druhý. Spěchá, je nedočkavý, nedělá mezery mezi větami ani za interpunkcí, interpunkci někde i vynechává. Patrně nutkavá potřeba honem o sobě něco sdělit, hned prozrazuje jméno – ale ne Dan, jako chlap, ale Danča, jako malý kluk či již jako velmi důvěrné oslovení – to prozrazuje, že moc a moc touží po tom, mít s někým důvěrný vztah, protože ho nemá. )   Ahoj Dančo, jsme stejně starý - vlastně mladý, tak myslím, že bychom si mohli tykat, což? Tak to tedy pokukuj kolem pětky, protože tam taky bydlím. Někdy můžem domluvit nějaký courání....

—————

13.11.2009 13:24

MANIPULACE je neférový způsob chování a jednání.

Manipulátor lichotí, ale v zápětí po vás něco chce. Manipulátor hrozí, aby dosáhl zmenšení vašeho odporování. Manipulátor je ochoten k ústupkům, ale žádá protislužby. Manipulátor vyvíjí časový nátlak, aby dosáhl vašeho rychlého rozhodnutí.   Čestnost v jednání znamená, že každý zúčastněný má právo na svůj názor, na obhajobu svých zájmů, případn na přejímání jiných stanovisek pouze na základě vlastního uvážení. Manipulátor vám tyto možnosti NEDÁ. Snaží se vás od nich odvést a nebo vaše rozhodnutí urychlit, abyste neměli čas přemýšlet.   Manipulátor lže a podvádí, abyste nevidli pravou podstatu věcí. Manipulátor „nechce rozumět“ vašim argumentům, aby vás znejistil, zda víte, co vlastně říkáte. Manipulátor napadá určité osoby, aby on vypadal lepší. Manipulátor tříští pozornost, odvádí ji jinam, abyste moc nepřemýšleli o tom, o čem se rozhoduje. Př.: Vedoucí si chce promluvit o pozdních příchodech K. K: „Vás zlobí, že někdy přijdu pozddě? Raději se někdy...

—————

13.11.2009 13:48

MANIPULAČNÍ MANÉVRY

1)      Černobílé vidění problému     Manipulátr nebere v potaz jiné možnosti řešení problmu než dvě, které on předložil ( které se mu hodí )  Př.: „Buď půjdeme do divadla nebo do kina. Do divadla nemáme oblek, tak půjdeme do kina.“   2)      Analogická past ( srovnávací past ) Manipulátor srovnává nesrovnatelné, pokouší se vás zaskočit Př.: „Pokoušet se kontrolovat finanční trhy nemůže přinést žádný zisk. Kapitálu není možné předepisovat, kam má plynout. Pravidla investování jsou jako přírodní zákony. Ty také nemůžemě měnit. Voda teče dolů, kapitál tam, kde je největší výnos.“ 3)      Vidět všechno černě Manipulátor nepočítá s tím, že následky N mohou, ale samozřejmě nemusí nastat ! Př.: „Akceptujeme-li pozici P, musíme nést následky N. Následky N riskantní, tudíž pozici P nepřijmeme.“ 4)      Taktika skluzavky ( lavinový efekt ) Manipulátor ukazuje...

—————

13.11.2009 13:45

JAK SE VYPOŘÁDAT s blokádou?

1.krok - Porozumění -         nasloucháte, kladete otázky ( upřesňující trychtýř ) -         snažíte se zjistit, z čeho má obavy 2. krok – Předpoklad kooperace -         „Tak dobrá, pokračujeme podle dohodnutého plánu“ -         „Vysvětlete mi to ještě jednou, není mi to jasné“ -         „Asi máte důvod, žemi nechcete odpovědět na otázku. Chtěl bych ji proto stáhnout…“ 3. krok – Signalizovat kooperaci -         „Beru na vědomí, že zřejmě nechcete hned vyložit karty na stůl. Dovolte mi udělat první krok, představím vám svá očekávání.“ 4. krok – Identifikovat blokádu Vystoupíte ze hry, přerušíte rozhovor: „Na tomto místě bych chěl rozhovor přerušit. Sedíme tu společně už 20 minut. Až doposud jstemineodpověděl ani na jednu z mých...

—————

13.11.2009 13:33

OBRANA

Při rozpoznání manipulátorovy snahy "zatlačit vás, kam nechcete" je nutné naučit se  dobrou komunikační techniku na ochranu před blokováním a jinými manýry manipulátora: 1)    ignorování a pokračování 2)    předstírání prostoduchosti 3)    přeskakující gramofonová deska ( asertivní chování ) 4)    změna perspektivy 5)    vystoupení ze hry – přerušení rozhovoru 6)    otázky a naslouchání ( upřesňující trychtýř )     Př.: „Co máte přesně na mysli?“       „Podle čeho tak usuzujete?“       „Co myslíte slovy…“       „Co se přesně stalo?“       „Jak zněla přesně vaše dohoda?“       „Co znamená „nepřipravený“?“       „Chcete raději jednat o tom nebo o tamtom?“ 2) Př. Předstírání...

—————

13.11.2009 13:50

MANIPULACE V LÁSCE

- Na začátku nic nenasvědčuje tomu, že se vztah jednou zvrátí v pravé peklo. Fáze svádění leckdy trvá několik let až do chvíle, kdy dojde k nějakému konkrétnímu závaznému kroku, na který manipulátor většinou dost spěchá (svatba, dítě, sestěhování). - Takřka všichni kdo se stali obětí manipulátora, intuitivně cítili: "Věděl jsem že něco nehraje, jen jsem nevěděl o co se jedná". - Muž manipulátor mnohdy vystupuje jako milý a přívětivý člověk. Někdy však vzbudí v partnerce zcela opačný dojem, který vede spíš k dočasnému odporu. Ten však dlouho netrvá, protože manipulátor umí přesvědčit, že oběť je to, kdo by se nad sebou měl zamyslet, zda nepřemýšlí zcestně! Přílišná láska je citová porucha, projevuje se přehnanou starostlivostí, oddaností, pozorností druhému, ale současně i zanedbáváním a popíráním vlastních potřeb. Pokud se soustředíme na druhého a činíme z něho smysl vlastního života, svou každodenní životní náplň, vlastně na něho dotíráme, jsme mu neustále v patách a vnucujeme se mu...

—————

04.02.2010 16:43

Manipulace v řečnickém projevu

Zajímavým úvodem řečník udrží pozornost publika pár minut. Závěr musí být přesvědčivý, zvláště, chce-li manipulátor získat podporu pro nějaký návrh, doporučit nějaký postup či požádat o peníze. Závěr většinu začíná slovy: "Abychom si to shrnuli..." nebo "Takže na závěr..." Zopakuje z hodinové přednášky např. dva klíčové body, o které mu jde a zdůrazní výhody, které vám z toho plynou, aby vás navnadil k podpoře: - snažší život - nabídka znalosti něčeho, o čem většina lidí nemá ani tušení - peníze - přímá úměra mezi tím, co dáte a co dostanete ( zavání podplácením ) - časový stres ( např. občerstvení zadarmo zavírá v hale už za 10 minut ) - využívá odborné hantýrky ( vypadá jako znalec ) př.  participovat = účastnit se financovat = zaplatit demonstrovat = ukázat vyprodukovat = udělat přibližně = asi ve velkém měřítku = hodně navzdory tomu = ale finanční injekce = peníze nevítané názorové proudy = protivník změnit dominantu =  vzdát to. Úhybné manévry v řečnickém...

—————