Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Kontakt

Adresa na Zemi není důležitá.


Kontakt na Centrum, kde vám pomohou, pokud trpíte domácím násilím - a to jak fyzickým, tak psychickým:

     Intervenční centrum

    (pro osoby ohrožené domácím násilím)

     J.K.Tyla 461

     356 01 Sokolov

   

     tel.: 352 66 14 18, 736 514 095

     fax: 352 669 839

 

https://www.pomocvnouziops.cz/www/script/main.php?ac=stranka&id=84&menu=84

Mail:   domacinasili@pomocvnouziops.cz