Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jak léčit zlomené srdce

12.05.2009 15:51

Co nás čeká a nemine..

 Porozchodové fáze čekají každého, ať na ně věří nebo ne. Většina lidí nečeká, až dozní a najdou si dalšího partnera. Proto se tak mnoho lidí nemůže vyznat v tom, co cítí, když je znovu zamilován a zároveň prochází porozchodovými fázemi. Když se prolínají kladné a záporné city, je to mnohem...

—————

16.05.2009 18:35

Čtyři hojivé emoce

1. Potřebujeme procítit hněv nad vědomím, že partner nám zmařil takový kus života, zradil nás či připravil nás o lásku a podporu, na něž máme nárok 2. Potřebujeme procítit smutek nad skončeným vztahem, nad tím, že nemáme koho milovat, že nám to nevyšlo. 3. Potřebujeme procítit strach, že jsme...

—————

15.05.2009 20:44

Problémy hojení, uvíznutí v hněvu

Př. Carol ztratila manžela Steva při nečekané a tragické autonehodě. Připomínala mu, aby si zapnul bezpečnostní pás. Když dostala zprávu o jeho smrti, dozvěděla se, že se podle její rady neříil a zahynul, ikdyž jinak by vyvázl jen se zraněním. Po manželově smrti navíc zjistila, že mají obrovské...

—————

16.05.2009 17:48

Hledání odpuštění

Pokud za to, že se cítíme nešťastní, dáváme vinu svému partnerovi, nevědomky bráníme oproštění se od bolestných pocitů. Jakmile veškerou zodpovědnost za svou bolest připíšeme partnerovi, znamená to, že v ní zůstaneme tak dlouho, dokud se nestane něco, po čem ustoupí. Pokud ze svých pocitů viníme...

—————

16.05.2009 18:15

Svěřování se

Především ženy mají značné nutkání svěřovat se s pocity. Svěřením bolesti můžeme druhé motivotat, aby nám poskytli podporu. Když ostatní netuší, co cítíme,  nemohou upravit jisté projevy svého chování ani pochopit, jaký druh podpory potřebujeme. Ženy při vyjadřování svých pocitů často...

—————

16.05.2009 18:23

Loučení s láskou

Po skončení vztahu máme na vybranou pouze dvě cesty. Buď se naše schopnost milovat posílí nebo postupně zeslábne. Při novém začátku musíme nejprve dosáhnout oproštění od bolesti skrze odpuštění, pochopení, vděčnost a důvěru. Rozloučíme-li se tímto způsobem, zůstane v nás nakonec dobrý pocit ze sebe...

—————

16.05.2009 20:09

OPROSTIT SE OD VZDORU

  Po ukončení vztahu velmi často svalíme vinu za všechny problémy na bývalého partnera, procítíme si obrovskou úlevu nad tím, že vztah máme konečně za sebou a pak pokračujeme dál. Tato reakce je samozřejmě v pořádku, avšak současně slouží jako jasný signál toho, že v sobě potlačujeme množství...

—————

16.05.2009 20:09

OPROSTIT SE OD LHOSTEJNOSTI

  Nezapojíme-li do rozchodu všechny své pocity, pak nám hrozí nebezpečí, že budeme příliž odtažití či lhostejní. Ve snaze chovat se co nejrozumněji se uchýlíme k nebezpečnému potlačování svých pocitů ztráty. A protože rozum si zvyká rychleji než srdce, představuje "rozumný" rozchod...

—————

16.05.2009 20:10

OPROŠTĚNÍ SE OD POCITU VINY

  Když vztah končí, většinou cítíme jen dva druhy viny. Cítíme se provinile kvůli tomu, že jsme vztah ukončili. Slíbili jsme lásku, ale svůj slib jsme nedodrželi. Ať už cítíme jeden či oba druhy viny, řečení je vždy stejné - pocitu viny se zbavíme, když odpustíme sami sobě. Pocit provinilosti...

—————

16.05.2009 20:11

OPROSTIT SE OD NEJISTOTY

Chýli-li se vztah ke konci, lpíme někdy na naději, že se smíříme. Toto lpění na naději nás chrání před nutností přiznat si svůj strach a procítit hloubku své ztráty. Naděje v cestu zpět nám ve skutečnosti brání završit proces hojení. Potřebujeme se zbavit vší naděje, abychom mohli plně procítit své...

—————

16.05.2009 20:18

OPROSTIT SE OD BEZNADĚJE

Někdy, pokud jsme se stali oběťmi partnerské šikany, zrady, zanedbávání, opuštění či nevěry, můžeme si jako oběti připadat ještě dlouho poté, co samotný vztah skončil. Je sice pravda, že jsme byli v roli oběti, ale konec vztahu znamená, že teď si můžeme obstarat všechno, co potřebujeme. Už nejsme...

—————

16.05.2009 20:37

OPROSTIT SE OD ŽÁRLIVOSTI

Končí manželství nebo vztah, občas reagujeme žárlivě. Kromě toho, že žárlivost je nám samým nepříjemná, brání nám navíc podílet se na šťastném osudu ostatních. Blokuje nám schopnost milovat. Žárlivost a závist se projevují nejrůznějšími způsoby: - Zjistíme, že náš bývalý prtner je šťastný či se mu...

—————

16.05.2009 20:38

OPROSTIT SE OD POCITU KŘIVDY

Ze všech myslitelných ztrát se nejhůře truchlí nad rozvodem. Je to mnohem komplikovaněšjší ztráta než partnerova smrt. Zemře-li partner, zkrátka se musíme smířit s tím, že už ho nepřivedeme nazpátek. A jakmile tuto skutečnost přijmeme, jsme plně schopni truchlit nad svou ztrátou. Po rozvodu náš...

—————

16.05.2009 20:39

ZÁSADA 90 : 10

Bolest, kterou pociťujeme v přítomnosti, bývá téměř vždy spjata s nevyřešenou bolestí z naší minulostí. Nevyřešené a potlačené pocity z našeho dětství a z předchozích vztahů zesilují pocit bolesti, již cítíme při své současné ztrátě. Většina času, celých 90% bolesti, kterou cítíme v současné...

—————

16.05.2009 20:40

TŘI KROKY UZDRAVOVÁNÍ

Při prvním kroku si potřebujeme spojit své pocity z přítomnosti s podobnými pocity ve své minulosti. Pokud se cítím ublíženě, že mě někdo dnes odmítl, pak si připomenu, kdy jsem se cítil odmítnutý i v minulosti. Druhý krok představuje znovuprožití uvedené události. Po první připomínce události si...

—————

16.05.2009 20:40

SEX A SEBEVĚDOMÍ

Další běžný omyl, kterého se hlavně ženy dopouštějí, když začínají znovu, je skutečnost, že se vyspí s každým na potkání ve snaze vybudovat si a upevnit sebevědomí. Žena, která chce mít o sobě opět dobré mínění, se může snadno dostat do pokušení využít svých sexuálních služeb jako lákadla, kterým...

—————

22.05.2009 20:14

Očekávání, že se pohne země

Další způsob, jímž si ženy odhánějí lásku ze života, je jejich očekávání, že v každém vztahu musí být od začátku vášeň. Pokračování vztahu je zajímá jen tehdy, když pocítí jiskření vášně. Neuvědomuje si, že cit, který postrádá, nosí potlačený v sobě. a právě skutečnost, že v sobě nepociťuje...

—————

22.08.2014 11:59

Rozchod - a co pak?

Rozchod – a co pak? Vím, je těžké odpustit. Odpustit musíte nejdřív sobě a to půjde tehdy, když pochopíte souvislosti a proč k situaci došlo.  Je pravda, že kolotoč začal už dříve, než si sami myslíte. Dříve, než se zakoukáte do kohokoli milého - jiného než je váš "životní partner". Nikdy se...

—————