Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Bylinky

Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica

Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica
  Vlhké lesy, křoviny, podél cest, břehy, paseky, rumiště, v okolí lidských sídel, na půdách dusíkatých a vlhčích. Sbírá se list nebo nať, někdy i oddenek či květ. Drogu je možné sbírat od jara do září, nejlépe ale pouze od jara do konce...

—————

Levandule lékařská - Lavandula angustifolia

Levandule lékařská - Lavandula angustifolia
Sbírá se květ nebo celá kvetoucí nať. Větve se seřezávají za suchého počasí v červenci až srpnu, ještě před úplným rozvitím květů, a suší se nejlépe zavěšené ve stínu nebo při umělém sušení za teplot do 40 °C. Má-li být drogou pouze květ,...

—————

Lichořeřišnice větší - Tropaeolum majus

Lichořeřišnice větší - Tropaeolum majus
  Ekvádor, Peru, Kolumbie, zplaňuje však i na mnoha dalších místech tropů a subtropů, u nás často pěstována, v našich podmínkách zplaňuje však jen velmi zřídka.V létě si ji zasaďte na zahrádce, roste a kvete až do října. Denně si snězte list...

—————

Lopuch menší ( bodlák ) - Arctium minus

Lopuch menší ( bodlák ) - Arctium minus
  Rumiště, podél cest, v obcích, křoviny, meze, náspy, okraje lesů, zanedbané trávníky, na půdách dusíkatých, hlinitých, výživných, vlhkých   Sbíranou částí je kořen, zřídka list a semena. Kořen se dobývá u jednoletých rostlin na podzim...

—————

Meduňka lékařská - Melissa officinalis

Meduňka lékařská - Melissa officinalis
  Sbírá se list, častěji nať. Listy i nať se sbírají těšně před rozkvětem, nejlépe za suchého a chladnějšího počasí (v horkých dnech se obsah silic snižuje). Suší se co možná nejrychleji v tenkých vrstvách (při pomalém sušení se zapaří a...

—————

Měsíček lékařský - Calendula officinalis

Měsíček lékařský - Calendula officinalis
  Sbírají se zejména květy bez lůžka a zákrovu. Měsíček zvyšuje sekreci žluče, potlačuje růst baktérií, urychluje hojení hnisavých a špatně se hojících ran doprovázených záněty, užívá se proti plísním a proti bércovým vředům. Dále příznivě...

—————

Pampeliška lékařská - Taraxacum officinale

Pampeliška lékařská - Taraxacum officinale
  Louky, pastviny, okraje cest a polí, zahrady, dvory, meze, rumiště, ... , téměř všude.   Sbírá se kořen, někdy list nebo nať s kořenem, velmi zřídka i květní úbory. Kořen se sbírá na jaře před rozkvětem (březen, duben), po omytí se...

—————

Pelyněk černobýl - Artemisia vulgaris

Pelyněk černobýl - Artemisia vulgaris
  Rumiště, podél cest, meze, okolí lidských sídel, křoviny, břehy, náspy, na nejrůznějších půdách, převážně ale bohatých dusíkem. Sbírá se kvetoucí nať odřezáváním horních částí rostlin v délce asi 25 cm, někdy se sbírají jen listy, zcela...

—————

Podběl lékařský - Tussilago farfara

Podběl lékařský - Tussilago farfara
  Pole, štěrkoviště, náspy, podél cest, lomy, rozvaliny, břehy, příkopy, na nezarostlých půdách   Sbírají se květy a listy. Květy se sbírají časně zjara za suchého počasí a rychle se suší ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 40...

—————

Přeslička rolní - Equisetum arvense

Přeslička rolní - Equisetum arvense
  Pole, náspy, podél cest, louky, břehy, často na stanovištích ovlivněných lidskou činností, na půdách hlubokých, s vyšší hladinou spodní vody, kyselých až slabě zásaditých. Sbírají se letní, zelené, neplodné lodyhy, které se seřezávají v...

—————

Řebříček obecný - Achillea millefolium

Řebříček obecný - Achillea millefolium
  Mírně suché louky, pastviny, okraje cest, meze, lesní paseky, navážky, rumiště, preferuje půdy sušší, dusíkaté, kamenité nebo písčité. Sbírá se květ nebo nať. Květní úbory se stříhají od července do září a suší se ve slabých vrstvách ve stínu...

—————

Rozmarýna lékařská - Rosmarinus officinalis

Rozmarýna lékařská - Rosmarinus officinalis
  Užívá se list, jež se sbírá v době květu. Suší se ve stínu, za umělého sušení by teplota neměla přesáhnout 35 °C.   Rozmarýna zvyšuje prokrvení trávícího systému, uvolňuje jeho hladké svalstvo a zvyšuje tvorbu trávících šťáv a žluče,...

—————

Růže šípková - Rosa canina

Růže šípková - Rosa canina
  Lesy a jejich okraje, houštiny, meze, podél cest, skaliska, pastviny, břehy, na půdách suchých až vyprahlých, stanoviště slunné Sbírají se šípky v době zralosti, tj. v září až říjnu. Suší se co možná nejrychleji za teplot 60 až 80...

—————

Saturejka zahradní - Satureja hortensis

Saturejka zahradní - Satureja hortensis
  Sbírá se nať v době květu, tj. červen až září (takže možno i vícekrát ročně), která se suší co možná nejrychleji ve stínu nebo za umělého sušení za teplot do 40 °C. Droga zabraňuje nadýmání, má účinek protiprůjmový, povzbuzuje chuť k jídlu,...

—————

Sedmikráska obecná (chudobka) - Bellis perennis

Sedmikráska obecná (chudobka) - Bellis perennis
  Sbírá se květ nebo kvetoucí nať, nejlépe na jaře, kdy obsahuje nejvíce účinných látek. Droga podporuje vykašlávání, působí protizánětlivě, svíravě a hojivě. Osvědčila se při zánětech močových cest a při zánětu ledvinových klubíček. Zevně ve...

—————