Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Autosugesce - co to vlastně je?

    Autosugesce je ovlivňování svého podvědomí, kdy stálým opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby  tuto  sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Nebot' je to naše podvědomí, nikoliv vědomí, kdo řídí naše tělesné funkce, tělesné pochody a ve chvílích uvolnění a spánku i naše myšlenky. 

   Jediné co k tomu potřebujeme, je naučit se správně formulovat tato sugestivní tvrzení. Nejlépe je vytvořit si krátkou a snadno zapamatovatelnou větu, s pozitivním tvrzením, vyjadřující naše přání a náš cíl. Například: tvrzení typu - ,,nebolí mě hlava, nebolí mě hlava,, není příliš vhodné, nebot' naše podvědomí nerozezná mezi pozitivním a negativním tvrzením, nepřemýšlí pomocí písmen a slov, ale pomocí obrazů. Proto nebude slůvko „ne“ zaregistrováno a naše tvrzení bude chápáno jako "bolí mě hlava, bolí mě hlava" a při těchto slovech bude naším mozkem probíhat představa bolesti hlavy a tím naše trápení ještě posílí. To je důvod, proč spousta lidí při sugesci docílí pravého opaku svého přání. Je lépe formulovat tvrzení typu - ,,má bolest odchází,, nebo ještě lépe je vyhnout se samotnému slovu "bolest", které v sobě nese negativní představu, ale říci -

"od tohoto okamžiku se cítím lépe, lépe a lépe..."

 

Afirmace = pozitivní tvrzení

 

„Jsem absolutně klidná, neboť vím, že žádné vnější okolnosti nemají na můj život žádný vliv. Jsem to já, kdo rozhoduje o mém životě, do kterého vstupuje láska, zdraví, štěstí, bohatství a úspěch.“

 

Tato tvrzení je vhodné si co nejčastěji opakovat, možno v duchu, ale máme-li možnost tak nahlas - rychleji a hlouběji se zapíší do našeho podvědomí. Použít tyto afirmace můžeme kdykoliv během dne, nejlépe se několikrát denně třeba na pět (i víc) minut zaměřit na stálé opakování, zejména v situacích kdy cítíme že náš problém nebo náš zlozvyk se snaží naši mysl ovládnout. Nejvhodnější je opakovat po ránu, potom několikrát během dne, a nejvíce večer- těsně před spaním, kdy je naše mysl i tělo klidné a sugesci nejvnímavější. Udělat si ze svého tvrzení  ukolébavku, kterou budeme opakovat jako počítání oveček, dokud s touto větou doslova neusneme na rtech...


"Jsem v míru a harmonii se sebou, i se svým okolím."

"Mé podvědomí navrátí mému tělu zdraví, harmonii a dokonalost."

"Mé podvědomí mi dá v pravý čas vše, co potřebuji ke št'astnému životu v hojnosti."

"Zcela jsem se zbavil chuti na cigaretu a cítím se volný a svobodný."

"Zbavil jsem se své závislosti na alkoholu, vládne ve mě mír, svoboda a radost."

"Směřuji ke svému většímu dobru. Mé dobro je všude a já jsem v bezpečí."

"Mé podvědomí ví, co je pro mě nejlepší. Podporuje vše dobré a vnukne mi správné rozhodnutí, které přinese požehnání mně i ostatním, Jsem naplněna vděčností, neboť vím, že určitě přijde správné vnuknutí."

"Nekonečná moudrost mého podvědomí, která mi vnukla toto přání se již brzy postará o jeho realizaci."
 

"Můj život je plný lásky, harmonie, prosperity a bohatství!"

"Má mysl je vždy uvolněná, otevřená a veselá!"

"S radostí přijímám nové konstruktivní myšlenky a zvyky. Vše se mi pak daří lépe, lépe a lépe!“

"Má finanční situace se zlepšuje každým dnem!"

"Já ( jméno, příjmení ) jsem vodičem nekonečného životního bohatství! Nekonečné životní bohatství skrze mně proudí neustále, plynule a stoprocentně. A tak to je!"

"Já ( jméno, příjmení ) jsem vodičem nekonečného životního zdraví a vitality. Nekonečné zdraví a vitalita skrze mne proudí neustále, plynule a stoprocentně! A tak to je!"

"Každý den se cítím zdravější a plný životní vitality!"

***************

Důležité při těchto afirmací je s nimi začít. I když je tak necítíte. Je potřeba začít měnit své mentální postoje. Někteří psychologové tomu říkají "přepsat špatné emoční rovnice". A to uděláte jenom konáním! Když si uvědomím, že daná afirmace je správná - tj. optimistická, tvůrčí - ale já se s ní stále nemohu sžít, tak to je další důvod proč od ní neodstupovat a stále s ní pokračovat. Neboť to, že se s ní nemůžete smířit znamená jenom to, že nejste v souladu s touto myšlenkou a proto to také nemůžete do svého života přitáhnout a stvořit to!

***************

Pamatujte: Jakákoliv vytrvalá myšlenka MUSÍ vyhrát!!!  To je zákon Univerza!

 

Některé afirmace pro chronické nemoci ať duševní či tělesné:

 

Pravděpodobná příčina nemoci:
Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach ze zbavení se minulosti. Pocit přetížení.
Nový myšlenkový návyk:
Zbavuji se všeho, co není láska. Všechno, co chci udělat, má své místo a svůj čas.

 

Pravděpodobná příčina:
Odmítání sebe sama. Nechuť sám k sobě.
Nový myšlenkový návyk:
Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád a beru se takový, jak jsem právě teď.

 

Pravděpodobná příčina potíží:
Strach z pohybu vpřed na základě důležitých rozhodnutí.
Nový myšlenkový návyk:
Každý den mně přináší radost. Jsem vyrovnaný a svobodný. Snadno a radostně postupuji v životě dopředu.

 

Pravděpodobná příčina obtíží:
Zlost z toho, že nedostávám žádnou lásku a pochvalu. Nezájem o svůj vlastní život.
Nový myšlenkový návyk:
Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem dostatečně dobrý.

pravděpodobná příčina potíží: ( když se něco nepodaří – i např. při potratu )

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávné načasování.
nový myšlenkový návyk:
Bůh určí v mém životě vždy tu pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená.

 

Pravděpodobná příčina nemoci: ( při problémeh s játry )
Nesmiřitelnost ke změnám. Strach, zlost, nenávist.
Nový myšlenkový návyk:
Má mysl je očištěná a svobodná. Opouštím minulost a postupuji vstříc novým zážitkům. Všechno je v pořádku.

 

Pravděpodobná příčina nemoci :
Trestám se za to, že jsem špatný člověk, že jsem učinil/a něco nesprávného.
Nový myšlenkový návyk:
Mám rád své tělo. Má rád své pohlaví. Mám rád sám sebe.

 

Pravděpodobná příčina potíží s pohlavními orgány ( žena ):
Přesvědčení, že ženy nemají žádnou moc nad druhým pohlavím. Zlost na partnera.
Nový myšlenkový návyk:
Vytvářím si své vlastní prožitky. Jsem silná a mám radost ze své ženskosti.