Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Pojďme podpořit pozitivní myšlení a brzské uzdravení světa

 
Jak víte, jsem zastáncem myšlenky, že všechno je tvořeno Energií. Ona není pozitivní nebo negativní, ona JE. To znaménko plus nebo mínus jí dáváme my svým myšlením, svým smýšlením, svými pocity. Energie je Láska, stále pracuje, mění se, je živá, tvoří. Neustále. A je jen na nás, kam a jakým směrem ji namíříme. Je v nás a my jsme v ní, ať chceme nebo ne, je to tak. Když se poddáme Strachu, je to, jako bychom na slunce dali mrak, slunce stále září, ale my to nevidíme, necítíme to teplo, chybí nám jeho životodárná energie. Láska je to slunce, naše pozitivní smýšlení je jako vítr, který odfoukne všechny mraky. 
 
Už svítá...
rozfoukejme svým dechem všechny mraky negací a nechme zářit Lásku, která jediná má tu moc udržet nás ve zdravém těle.
 
:-)
 
 
Pro zvídavce - na viry
Pro prevenci a odolnost jsem si osobně vybrala pro mě nejdostupnější:
kokosový olej
tinktura z badyánu
tinktura z červených řas
lékořice
vitamín C
plné červené víno
a
pozitivní myšlení
 
 
:-)
 
 
 
 
 
 

BOLEST ZAD BEDÉRNÍ PÁTEŘE A KŘÍŽE

Tato část zad je přímo spojena s finanční stránkou života. Pokud jste se svou finanční situací nespokojeni, máte za to že vás v práci špatně platí, nebo se bojíte, že nepřiměřeně utrácíte a tyto myšlenky vám nedají pokoj, může se to projevit v bederní oblasti a spodní části zad.
"Co si nakládáte na svá BEDRA?" "Jaký kříž nosíte na svém "kříži na zádech?"

BOLESTI RAMEN

představují naši schopnost radovat se. Jak neseme naše životní zkušenosti a umíme se z nich poučit. Naše postoje nám mohou přinést příliš těžká břemena, která nám zatíží ramena. Pokud hodně přemýšlíme a stále něco analyzujeme, náš mozek se "zahřeje" a všechny problémy nám spadnou na ramena a lopatky. Ramena jsou neviditelné vaky na problémy, duševní traumata, nejistoty a zklamání.
Postupně přicházejí různé ztuhlé svaly a pohyb v ramenou se zdá složitější a bolestivější. Nesouhlas s tím, co dělají ostatní, nás může dovést až k zánětu ramene. Každá bolest ramene ukazuje na to, že děláme víc, než je nutné. Pokud moc rozebíráme problémy svých nejbližších, může to opět zasáhnout naše ramena. Neseme tíhu jejich problémů a ta zatěžuje naše svalstvo a ramena.

Cvičení

Tuto lokalitu můžete rozblokovat i plazením se na zádech bez použití rukou a nohou ve směru hlavy. Masírovat záda směrem k lebce.Bylo, nebylo...
dávno tomu...


Sir Fred Hoyle, astrofyzik proslulý svými antiteistickými názory, nám říká, že:

"Vysvětlením faktů, které nabízí prostý rozum, je to, že si  s fyzikou, chemií a biologií pohrál nějaký supermozek a že v přírodě  neexistují prakticky žádné slepé síly. Čísla, ke kterým se na základě   faktů člověk dopočítá, mi připadají tak přesvědčivá, že tento závěr je  skoro nezpochybnitelný."
(Engeneering and Science, Listopad 1981, citováno v The World Treasury of Physics, red. Timothy Ferris, 1991, str. 392)


Zamyslete se nad těmito příklady:


  1. Kdyby si náboje protonu a elektronu nebyly přesně rovny, vodíkové atomy by se navzájem odpuzovaly a neexistovaly by galaxie.
  2. Kdyby relativní síla čtyř základních interakcí -   gravitace, elektromagnetismu, silné a slabé jaderné síly - byla  nepatrně  jiná, život by nebyl možný. Kdyby silná jaderná síla (síla,  která váže  v jádře atomu protony a neutrony) byla jen o dvě procenta  slabší, vedlo  by to k rozpadu všech atomárních jader nutných pro život.  Kdyby byla o  dvě procenta silnější, zabránila by vzniku protonů a tím  i hmoty.
  3. Kdyby byl poměr mezi hmotností protonu a elektronu nepatrně jiný než 1836:1, nefungovala by chemie.
  4. Kdyby se rovnováha mezi gravitací a elektromagnetickou interakcí   ve hvězdách změnila o pouhé 1:1040, vznikl by vesmír složený pouze   z hvězd typu modrý obr (extrémně horké a krátce žijící, v závěru   existence explodující jako supernovy) a červený trpaslík (relativně   chladné malé hvězdy). Ani jeden typ není vhodný pro podporu života.
  5. Na základě druhého termodynamického zákona měl   velký třesk vytvořit vesmír, v němž je nulový řád (maximální entropie),   a přesto náš vesmír je vysoce organizovaný (má nízkou entropii).
  6. Kdyby rychlost rozpínání vesmíru byla menší o část rovnou 1: 1 000 000 000 000 (tedy 10-12),   vesmír by se po velmi krátkém čase opětovně zhroutil. Kdyby rychlost   rozpínání byla větší o jednu milióntinu, nevytvořily by se galaxie,   hvězdy ani planety.
  7. Kdyby odstředivá síla přesně nevyvažovala přitažlivou sílu, každá galaxie a sluneční soustava by se zhroutila do svého gravitačního středu.
  8. Kdyby rezonanční úroveň (energie) jádra uhlíku C12   byla o málo nižší, uhlík by ani nevznikl. O něco vyšší hladina by ho   okamžitě zničila. Na stejné energii jsou závislé uhlík, kyslík, dusík   a další těžší prvky nezbytné pro život.
  9. Kdyby velký třesk byl čistě nahodilou událostí, je prakticky nemožné,   aby všechny hodnoty těchto sil byly právě ty správné pro to, aby   umožnily přežití našeho vesmíru a existenci života. S ohledem   na potenciálně nekonečný počet jiných hodnot, které by tyto síly mohly   mít, je mnohem pravděpodobnější, že by spadaly mimo ono velmi úzké   rozpětí, které je vhodné pro život. Jak řekl John Leslie, filozof vědy: "Vesmíry neumožňující existenci života jsou mnohem pravděpodobnější než vesmíry život umožňující."   To je důkaz ve prospěch inteligentního návrháře, který stojí za velkým   třeskem a který zajistil, že proběhl přesně tak, aby ve vesmíru mohl existovat život.


To jsou věci, co?

;-)Naše chemie – naše feromony

„Wikipedie kromě jiného říká: Feromon (z řec. pherein – přenášet a hormon – stimulovat) je dle nejčastěji akceptované definice substance vylučovaná jedním jedincem a přijímaná druhým stejného druhu, přičemž tato substance dává podnět k určité reakci. Feromony jsou tak látky vytvářené tělem a šířené za účelem vnitrodruhové komunikace. Ještě nebylo zcela potvrzeno, že stejně jako u hmyzu, tak i u savců, včetně lidí, mají feromony také – leckdy zásadní – vliv na chování. Ale tento vliv je díky lidské inteligenci zahrnující hlavně pokročilou verbální či písemnou komunikaci zcela minimální a s každou další generací slabší, ostatně stejně jako všechny zvířecí instinkty jako například cítění přicházející bouře či zemětřesení. Komunikace lidí nabrala zcela jinou úroveň, což činí lidské feromony relativně zbytečné a to způsobuje degeneraci jejich cítění. Lidský rozum všechny tyto pudy potlačuje, čím chytřejší jedinec, tím více jsou tyto základní pudy slabší, včetně vnímání feromonů. Přesto však lidé, aniž by to věděli, stále zjišťují náladu jiného jedince z obrovské části na základě jeho feromonů, které nevědomky vycítí, než na základě jeho grimasy. Tento proces je značně subjektivní, schopnost cítění feromonů, ačkoli u každého nevědomky, se může u různých jedinců lišit až téměř tisícinásobně. U dětí je tato schopnost mnohem silnější, nerozhodují se totiž na základě vzhledu, ale pouze právě tohoto cítění. Proto mohou v klidu spát v náručí někoho, kdo navenek vypadá jako kriminálník, a naopak brečet v náručí někoho, kdo vypadá navenek jako svatý člověk, neboť jak se říká: "Děti vycítí zlo." Ale dříve se nevědělo proč, nyní víme, že to je právě díky feromonům, ale postupem času tato schopnost samosebou slábne, jak se dítě učí mluvit, či myslet a primitivní pudy, jako je tento, jsou nahrazeny rozumem.“

Vzhledem k tomu, jak to vnímám od dětství, troufám si říct, že nejen rozumem. Ale hlavně přehnaným orodováním za čistotu, kosmetickým průmyslem hlavně voňavkami, chemickými preparáty včetně antikoncepce, leností pracovat na sobě a tudíž hledáním přípravků, které by mi umožnily tento můj nedostatek dohonit chemií, která by na ostatní působila kladně, ačkoli já až tak kladný nejsem. O to hlavně jde „civilizovanému“ člověku. Díky feromonům jsme totiž TO, co jsme. Díky všemu ostatnímu, to, co jsme, maskujeme a ukazujeme těm, co je potkáváme „jinou tvář“ ( dáváme jim pocítit jinou vůni ). Domnívám se, že právě kvůli tomu existuje tolik nefungujících párů, tolik lidí neví, co si o druhých myslet nebo si o nich myslí něco naprosto jiného, než je skutečnost. V dobrém i ve zlém. Zloduch se hezky oblékne a cákne na sebe vůni levandule a je tu najednou milý společník, důvěryhodný a obranyschopný. A on ve skutečnosti hledá jen pobavení a nebo peníze. Ale i jemu se může stát, že natrefí na holku, co je pěkně prohnaná, oblékne se, načančá, cákne na sebe voňavku s vábidlem a hledá dobře vypadajícího chlapa, který se o ní postará hlavně finančně. Tím, že takovým dojmem působí, k sobě přivábí hezkou holku, ale zlatokopku. A je tu pár, který podle „masek“ si vybral to, co do života chce, ale pod maskami je přesně to, co nechce. Až to poznají, vyčtou jeden druhému, že je podvodník.

Příroda to zařídila tak, aby naše tělo vydávalo vůni, která o nás něco vypovídá. A ona se z nás line, ať chceme nebo ne, jako vůně zkytky. Nejde to zastavit. Bohužel to jde přehlušit něčím jiným a řeč chemie je v čudu. Naše feromony o nás tomu druhému na první počuch řeknou, že jsme tak a tak imunní, že máme ty a ty protilátky a naše psychika je v tom a tom stavu… takže naše potomstvo bude mít takové a takové vlohy pro další přežití. Představte si 3 muže a ženu, kteří se potkají a jeden muž má imunitu ABCD ( mladý,nezkušený, psychika standardní ), druhý ABEF ( něco mezi 20 – 30 let, vysoká funkce, elegantní, přechází nemoce, imunita tak poloviční, psychika napnutá ) a třetí AGMN ( věk mezi 30-40 let, dá se říct, že flegmouš s nadhledem, nemoci nějaké za sebou, nejí prášky, spíš bylinkuje, dělník, psychika v klidu, žádnej stres )… žena je mladá, nezkušená, ani moc nemocí neprodělala, imunita základní, psychika základní stav ABCD. CO cítí? První jí imponuje vzhledem, svými zájmy, jsou si věkově velmi blízcí.. ALE. Druhý jí imponuje vzhledem, postavením, má už věk na založení rodiny…ALE. Třetí jí prostě absolutně zblbne úsměvem a nějakým gestem a ona neví proč, ani si pořádně neuvědomí, jestli je hezký nebo ne a je jí naprosto jedno, že je to normální dělník, ačkoli ona třeba vystudovala VŠ. PROČ? Protože má prostě vůni něčeho naprosto odlišného a jejich děti budou mít od přírody mnohem více imunity, budou psychicky spokojenější a budou mít rodiče pro sebe. TO ona neví, ale tělo to vnímá. Když může, když mu nějak extra nepřehluší jeho vnímání právě nějaké šílené voňavky.

A přesně z toho důvodu holkám voní chlapi zralejšího věku, ale už ne ti , kteří jsou prolezlí nemocema, imunita žádná, .. jak hrozné muselo být, když kdysi mladou holku provdali za starého panovníka, který ji chemicky nijak neoslovil, nebyla tedy vzrušená a musela „vytrpět“ sex s ním, aby mu povila následníka. Hrůza. A když se tak „z rozumu“ vdávaly holky sedláků za selské synky a knížata za baronesy z jejich vrstvy. Většinou nám nevoní nikdo z naší vrstvy, protože TO máme stejné nebo hodně podobné. Příroda „od přírody“ kříží, zlepšuje imunitu, evolučně zlepšuje.. A co lze vylepšít na mezi sebou se křížící šlechtě? Nic. Ach jak krásní a zdraví byli levobočci J že? Protože knížatům a sedlákům voněly obyčejné zdravé holky ze vsi. Proč asi? A panenkám ze zámků a hradů voněli zbrojnoši, vojáci a sedláci, kováři a pasáci krav… Proč asi? A proč se věrné „prodané“ ženě, která se ani mezi lidi nedostala, ale byla stále zavřená doma a dělala, co musela, sex nelíbí.. ba někdy dokonce se jí hnusí a nebo ho vnímá jako velmi bolestivou záležitost a varuje před tím dokonce své dcery třeba? Protože prostě když nefunguje mezi ženou a mužem ta feromonová chemická reakce, tak vždy pohlavní akt psychicky vnímá jako znásilnění, jako něco, co musí, jako povinnost. Není vzrušená, nefunguje spuštění hlenu, dře to, strachem nebo nevolí je v podbřišku stažená, takže i svaly všechno „komplikují“, bolí jí hlava, protože zažívá psychické vypětí, že musí být po vůli někomu a při něčem, o co vůbec nestojí. Postě něco, co Příroda docela určitě nechtěla – sňatky z rozumu kvůli majetku nebo postavení. Toto nikdy evoluční vývoj k lepšímu nezajistí ;-) A když už jsme u toho – vnímám i jako zcela zvrácené tyto svazky proti přírodě udržovat za cenu zdraví a smrti jednoho z nich, který se utrápí. Ten, který nepoznal krásu a slast milování spojeného s tím, když mu někdo zavoní feromonama a on se zamiluje… 


Příznaky toho,
že jste našli pevné spojení se svým zdrojem

 

1. Přestáváte se bát být sami se sebou.

2. Dokážete celé dny nedělat nic smysluplného a berete to jako hru.

3. Začíná se vám líbit čas a místo, kde se teď nalézáte, i kdyby ho vaše Ego pokládalo za zadek světa.

4. Nikdo, dokonce ani člověk, kterého milujete, vás nedokáže přemluvit, abyste dělali něco, co se vám nechce.

5. Přestává vás lekat absence peněz, přátel, milované osoby a budoucnosti.

6. Přestáváte se obávat ztráty peněz, přátel, milovaných osob a minulosti.

7. Čas od času si všímáte, že dýcháte a dýcháte zhluboka.

8. Jestliže vás vaše tělo o něco žádá, neprodleně mu to poskytnete.

9. Události se vám začínají dít, ne že je plánujete.

 

Zdroj: https://www.pronaladu.cz/

*


Tak jako slunce za stromem vidíme my na Zemi Pravdu – sem tam paprsek.

Kdo jednou uvidí Pravdu celou odsud ze Země, je natolik oslepen, že již není schopen vidět běžné věci zde a málokdy se umí zařadit do běžné společnosti, má sklony fanaticky zastávat Pravdu, ale neumí v ní žít.

Kdo ovšem žije v Pravdě a z Ní hledí na život na Zemi, ten vidí vše - hlavně vidí souvislosti, takže ve své moudrosti umí být shovívavý, umí pochopit a odpouštět. Jen to neumí vysvětlit – Pravda se totiž nedá vysvětlit, k Pravdě se musí dojít…

( obrázek jsem si vypůjčila, autorovi děkuji, je moc krásný )


NEJVĚTŠÍ SILOU NA SVĚTĚ JE LÁSKA:

 Povinnost bez lásky činí mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.

Pravda bez lásky činí vychytralým.

Laskavost bez lásky činí malicherným.

Znalost bez lásky činí neústupným.

Vlastnictví bez lásky činí lakomým.

Víra v cokoli bez lásky činí fanatickým.

LAO - C` (čínsky 老子 = Starý mistr)